Tove Agner

Tove Agner (TA) is professor at Institute for Clinical Medicine, University of Copenhagen, and Consultant at Department of Dermatology, Bispebjerg Hospital, Copenhagen. TA has a research group where focus is on atopic dermatitis and contact dermatitis. TA has published several book chapters and more than 250 publications in PubMed.

 

Abstract: Steroidcreme, steroidbehandling af eksem og sår, hvordan bruges de i praksis?

Jesper Bencke

Jesper Bencke er uddannet idrætsfysiolog med speciale i biomekanik og har også en PhD i idrætsfysiologi. Han arbejder som leder af det biomekaniske bevægelseslaboratorium på Hvidovre hospital. Laboratoriet er en del af ortopædkirurgisk afdeling of affilieret med IOC research center Copenhagen.

De sidste 15 år har han arbejdet klinisk med biomekaniske bevægelsesanalyser af primært patienter med neurologiske skader eller ortopædkirugiske problemstillinger, som besværliggør gangfunktionen, men også andre patientkategorier som f.eks. patienter med diabetes. Som forsker, har han arbejdet med udvikling af metoder til at forbedre diagnosticering af specifikke bevægerelaterede problemer og de kliniske beslutninger for individuelle patienter, og desuden evalueret effekten af nye behandlingsregimer.

 

Abstract: Ganganalyse

Dimitri Beeckman

Dr. Dimitri Beeckman is Professor of Nursing Science at Ghent University (Belgium) and Örebro University (Sweden). He is Visiting Professor at the Royal College of Surgeons in Ireland, Monash University (Australia) and the University of Southern Denmark.

He is the Immediate Past President of the European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), the President of the International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP) and a council member of the European Wound Management Association (EWMA). He is the Programme Director of the Masters in Nursing and Midwifery at Ghent University. He leads the Skin Integrity Research Group (SKINT) at Ghent University and the Swedish Centre for Skin and Wound Research (SCENTR) at Örebro University.

He specializes in skin integrity research, clinical trials, education, implementation, instrument development and psychometrics. He is the author of over 150 scientific publications and has presented his research in more than 60 countries.

He is on the Editorial Board of the Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing, the Journal of Tissue Viability, International Journal of Nursing Studies Advances, Systematic Reviews and BMC Geriatrics. He holds international fellowships such as at Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing and at European Academy of Nursing Science.

 

Abstract: Overview of the latest update of the PU guidelines and IAD (Incontinence Associated Dermatitis)

Thomas Bjarnsholt

Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Costerton Biofilm Center, Københavns Universitet og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Rigshospitalet,

Professor Bjarnsholt er førende ekspert vedr. biofilm og kroniske infektioner med over 210 peer-reviewed publikationer inden for biofilmfeltet. Hans forskning fokuserer på dannelse af biofilm og bakterielle biofilms rolle i kroniske infektioner, både in vitro, dyremodeller og direkte kroniske infektioner. Bjarnsholt er interesseret i, hvordan bakterier initierer biofilm i menneskekroppen, og hvorfor immunforsvaret ser ud til at svigte både i den indledende infektion og senere i den kroniske infektion. Hans forskning søger også at udvikle værktøjer og metoder til at muliggøre hurtig diagnose af disse infektioner for bedre behandling og mulig forebyggelse. Til dette arbejder Bjarnsholt i tæt samarbejde med klinikere på de fleste af de største hospitaler i Danmark.

 

Abstract: Biofilm i sår

Sophie Bojesen

Uddannet læge ved Københavns Universitet i 2013. Har siden arbejdet på flere Københavnske afdelinger med bred internmedicin, orto-geriatri samt ortopædkirurgi. Det har haft afgørende betydning for Sophie at arbejde på Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital, hvor sår behandles på kirurgisk baggrund. Denne ansættelse vakte Sophies interesse for kirurgi og særligt med fokus på sårbehandling. Det kirurgiske arbejde gav inspirationen til at søge karriere inden for plastikkirurgien.

 

Abstract: Cancer i kroniske sår - en kasuistik

Ewa Anna Burian

Uddannet læge fra Københavns Universitet i 2015, og blev kort tid efter den kliniske basisuddannelsen fanget af sår, både som kliniker og forskere på Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital. Aktuelt er Ewa PhD-studerende indenfor sår, hvor hun undersøger cytokiners og vækstfaktorers rolle i venøse bensår. Hun har en bred interesse indenfor venøse bensår, inflammatoriske sår, kronisk ødem og kliniske lægemiddelsafprøvninger, der har ført til publikation af videnskabelige artikler, bogkapitler og guidelines, samt gennemførelsen af flere kliniske forsøg.

 

Abstract: Risiko for erysipilas og sår ved kronisk ødem

Hanne Faarup

Sygeplejerske SD. Uddannet 1988, og efter 9 år i andre specialer, har jeg arbejdet indenfor dermatologi siden 1997. Er specialeansvarlig i Klinik for Hudsygdomme på Regions Hospital Viborg, hvor jeg underviser internt, og externt for sygeplejersker ansat i kommuner og i praksis. I 2011-2013 uddannede jeg mig til sundhedscoach og NLP-Master practitioner, hvilket jeg gør brug af i mit arbejde med en holistiske tilgang til mennesker, der er kronisk hudsyge og nogle også multisyge.

Jeg er formand i det danske Faglige Selskab for Dermatologiske og venerologiske sygeplejersker (FSDS), hvor jeg har siddet som næstformand fra 2008 - 2019.

 

Abstract: Hudpleje, syg og rask hud

Jane Hampton

Jane Hampton RN., MSc., B.Nurs.
Jane er sårkonsulent i Aarhus Kommune. Hun har arbejdede med sårforebyggelse og behandling i primær sektor i mere end 20 år, først i London, UK og nu i Danmark. Jane er særlig interesseret i forbedrede resultater for borgere med langsomme helende sår og dermed at reducere økonomiske omkostninger for sundhedsvæsen. Jane har præsenteret på en række forskellige konferencer med fokus på vanskelige helende sår.

 

Abstract: Projekt – at sove med kompressionsstrømper

Else Sværke Henriksen

SD, Sårspecialist i Guldborgsund kommune og underviser på Professionshøj- skolen Absalon ad hoc. Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Sårheling og med i DSFS´S uddannelses udvalg.  Aktiv deltager i div. arbejdsgrupper og udvalg, der relaterer til emnet sår.

Deltaget i udarbejdelsen af NKR for kronisk ødem på vegne af kommunale sygeplejersker i 2017, og efterfølgende i udarbejdelse af kompressionsguide: til behandling af ødem hos patienter med sår.

 

Abstract: DSFS´s kompressionsguide

Marie Kristine Hjort

Jeg hedder Marie Kirstine Hjorth og er uddannet læge fra Københavns Universitet juni 2020. Jeg har efterfølgende haft mit KBU-forløb på Falster i Akutmodtagelsen samt i en almen praksis. I min studietid har jeg bl.a. arbejdet som lægevikar på Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital, og det er også herfra mit kandidatspeciale om vækstfaktorer til at fremme sårheling udgår. Aktuelt er jeg på barsel indtil forår 2022, og jeg drømmer om at blive dermatolog.

 

Abstract: Vækstfaktorer til at fremme sårheling

Annette Høgh

Annette er speciallæge i karkirurgi og leder af et multidisciplinær sårcenter, som en part af Karkirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Midt (HEM), Viborg. Sårcentret behandler patienter med alle varianter af kroniske sår herunder også komplekse ødemproblematikker. Annette er repræsenteret i DSFS og har over de seneste 5 år været bestyrelsesmedlem, er aktuelt kassere.

Herudover er Annette klinisk lektor ved Århus Universitet og leder af Karkirurgisk Forskning på HEM, Viborg. Hendes fokusområde er optimering af behandlingen til patienter med kroniske sår samt screeningprogrammer målrettet præklinisk og manifest karsygdomme og følgende forebyggende initiativer.

 

Abstract: Arteriosclerose, neuropati og kompression

Michelle Mistry Igbokwe

Michelle Mistry Igbokwe er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2018. Med en klinisk basisuddannelse i ortopædkirurgi og en introduktionstilling i plastikkirurgi, voksede interessen for sårheling og rekonstruktive metoder. Foruden sit kliniske arbejde på sygehuset, er Michelle forskningsengageret med flere igangværende projekter.

 

Abstract: Forenklet bolus-bandagering på hudtransplantater - fordele

Bo Jørgensen

Overlæge på Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital

 

Abstract: Atypiske sår

Klaus Kirketerp-Møller

Klaus Kirketerp-Møller er læge, Ph.d.  og ortopædkirurg. Han har beskæftiget sig med sårbehandling siden 2003. Han er daglig leder af Videncenter for sårheling på Bispebjerg Hospital.

Hans forskning samler sig om den diabetiske fod og bakteriel biofilm. Klaus Kirketerp-Møller har undervist kommende fodterapeuter, speciallæger i ortopædkirurgi og speciallæger i endokrinologi og på tværfaglige sårkurser. Han har været foredragsholder på lægefaglige og tværfaglige kongresser.

Klaus Kirketerp-Møller har været formand for Diabetic Foot Study Group, Dansk Selskab for Ortopædkirurgisk Infektionskirurgi og European Bone and Joint Infection Society. Han har også været medlem af bestyrelsen og sekretær for Association of Diabetic Foot Surgeons.

 

Abstract: Diabetiske fodsår, patofysiologi

Marianne Hass Lindahl

Marianne Hass Lindahl er uddannet sygeplejerske med en omfattende klinisk baggrund inden for almen- og plastikkirurgi. Hun har gennem de sidste 23 år arbejdet som operationssygeplejerske indenfor det plastikkirurgiske speciale. Dagligdagens kliniske interaktioner med kirurgiske sår, skabte en voksende interesse for bedre forståelse af smertekontrol og sårheling. I Esbjerg arbejder Marianne som specialeansvarlig operationssygeplejerske i plastikkirurgi.

 

Abstract: Forenklet bolus-bandagering på hudtransplantater - fordele

Betina Lund-Nielsen

Jeg har en ph.d.-grad indenfor pleje og behandling af patienter med kræftsår, og har arbejdet indenfor dette felt siden år 2000. Jeg er oprindelig uddannet sygeplejerske, har en kandidatgrad i sundhed (cand.scient.san), og har i hele mit virke arbejdet med kræftpatienter, palliation samt sårbehandling.

Jeg er endvidere forfatter til lærebøger samt underviser indenfor sårbehandling samt palliative aspekter ved livets afslutning. Jeg arbejder dels som specialekonsulent og underviser indenfor mit speciale via mit eget firma (se www.kontinnum-bln.dk) og dels som hospicesygeplejerske.

 

Abstract: Kræftsår – pleje og behandling

Anne Vejrum Nielsen

cand.pharm. Uddannelseskonsulent på Pharmakon

Anne arbejder til daglig med udvikling og afholdelse af efteruddannelse til farmakonomer og farmaceuter på de danske apoteker.

 

Abstract: Hudplejemidler

Mitra Sepehri

Mitra Sepehri er i gang med plastikkirurgisk speciallægeuddannelse. Hun er kandidat fra Københavns Universitet (2007). Kirurgien var fra første færd omdrejningspunktet for hendes karriere. De første to år på ortopædkirurgisk afdeling i Køge, fulgt op af 4,5 års ansættelse ved Videnscenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital. Her var det særligt patologiske tatoveringsreaktioner samt sårproblematikker, der var i fokus. Det var i denne periode, at Mitra udarbejdede sin internationalt anerkendte Ph.d.-afhandling; ”Tattoo Reactions – Clinical and Exprimental Studies” (2013-2017). I umiddelbart forlængelse heraf blev Mitra introduceret for det plastikkirurgiske speciale. Mitra er desuden betroet medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Sårheling, siden 2018.

 

Abstract: Transplantatpleje Øst

Lærke Vendelbo Viggers

Kandidat fra Syddansk Universitet 2017. 1 års klinisk basisuddannelse på kirurgisk afdeling i Hjørring og lægepraksis i Skagen. Herefter 2 års erfaring indenfor plastikkirurgi, efterfulgt af 6 måneders ansættelse på karkirurgisk afdeling og sårcenteret i Viborg. Nu hoveduddannelse i plastikkirurgi.

 

Abstract: Transplantatpleje Vest